Camau at Astudio Ôl-raddedig
English

Camau at Astudio Ôl-raddedig

Gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer y rheiny sy'n ystyried astudiaeth ôl-raddedig a addysgir

Camau at Astudio Ôl-raddedig

Pa wybodaeth sydd ar y wefan hon?

Mae'r wefan wedi'i dylunio i helpu darpar fyfyrwyr ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig a addysgir (yn yr UE neu’r tu allan iddo) i feddwl am gwestiynau i'w gofyn iddynt eu hunain ac i brifysgolion neu golegau wrth iddynt benderfynu beth ddylent ei astudio ac ym mhle. Hefyd, ceir llawer o ddolenni i ffynonellau eraill o wybodaeth berthnasol am ffioedd, fisas a mwy. Nid yw'r adnodd hwn yn wefan ar gyfer cymharu cyrsiau, serch hynny ceir dolenni i nifer o wefannau er mwyn dod o hyd i gyrsiau.

Pwy sy’n gyfrifol amdani?

Mae Camau at Astudio Ôl-raddedig wedi cael eu datblygu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (CCAULl), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cyngor cyllido'r Alban ac Adran Gyflogaeth ac Addysg Gogledd Iwerddon.

Nesaf

Cyflwyniad i astudio ôl-raddedig