Camau at Astudio Ôl-raddedig : Amdanom ni
English

Camau at Astudio Ôl-raddedig

Canllaw i ofyn y cwestiynau iawn am astudiaethau ôl radd a addysgir yn y DU

Ynglŷn â Chamau at Astudio Ôl-raddedig

Mae Camau at Astudio Ôl-raddedig yn adnodd swyddogol sy'n cynnig cyfarwyddyd i unrhyw un sy'n ystyried gwneud cwrs ôl-raddedig a addysgir.

Mae'r wefan wedi'i dylunio i helpu darpar fyfyrwyr (yn yr UE neu’r tu allan iddo) i nodi cwestiynau i'w gofyn iddynt eu hunain ac i brifysgolion wrth iddynt benderfynu pa beth y dylent ei astudio ac ym mha le. Mae hefyd lawer o ddolenni ar gael i ffynonellau eraill o wybodaeth berthnasol am ffioedd, fisas a mwy.

Nid yw'r adnodd hwn yn wefan ar gyfer cymharu cyrsiau, er hynny ceir dolenni i nifer o wefannau er mwyn dod o hyd i gyrsiau.

Mae Canllawiau ar Astudio Ôl-raddedig wedi cael eu datblygu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (CCAULl), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cyngor cyllido'r Alban ac Adran Cyflogaeth ac Addysg Gogledd Iwerddon.

Mae'r testun ar gyfer y wefan ar gael dan Drwydded Llywodraeth Agored. Os ydych yn dymuno defnyddio'r deunydd, dilynwch y canllawiau a amlinellir gan y drwydded. Sylwch fod y testun hefyd yn darparu dolenni i wefannau trydydd parti, a all fod yn amodol ar delerau ac amodau a osodir gan berchennog trydydd parti'r cynnwys. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau trydydd parti.

Rydym yn croesawu’ch adborth ynglŷn â'r adnodd hwn, a sut y gellid ei ddatblygu – cysylltwch â ni ar – pgt@hefce.ac.uk.

Nesaf

Hafan